CRC Produkter

31
HITTADES
Minska urvalet
Varumärken:
Pris:

0

0

VISA: 12 24 48

CRC WIPES

Torkdukar för rentorkning utan vatten

CRC MULTIPURPOSE GREAS

För användning på alla vanliga rullager. Litiumbaserat uiversalfett för smörjning av maskinutrustning

CRC SUPER LONGTERM GREAS

Svart EP-litiumfett med MoS2

CRC EASY SEAL

Flytande tätning för gängade metallkopplingar

CRC WHITE GREAS PRO AEROSOL

Ger långvarig smörjning till alla rörliga delar. Minskar friktion och slitage

CRC WHITE GREASE

Ger alla rörliga delar i fordon och bostäder långvarig smörjning

COCKPIT SHINE PRO

Rengör och skyddar plast och gummi

CRC ECO COMPLEX BLUE

Oantändligt och långsamt torkande, vattenbaserat rengöringsmedel för kraftiga föroreningar på utrustning för livsmedelsberedning.

CRC QUICK FIX- LIMMER-SNABBLIM

Ger extremt starka limfogar

CRC 2-26 AEROSOL

Skyddar mot friktion och korrosion

CRC BRAKLEEN PRO AEROSOL

Kraftfullt och snabbtorkande rengöringsmedel för bromsdelar